#1 SM Dating

#1 SM Dating

Về chng tôi

Tiền thưởng v th lao

Nữ thống trị

Nữ Phục Tng

Nam Phục Tng

SM Trọn Gi

Diễn đn

 

Tiền thởng v th lao của Hẹn hò SM

Tiền thởng v th lao của "Hẹn hò SM"

Hẹn hò SM mang ến những quý ng giu c/những quý c c cng niềm am m về sex ến bạn. Bạn sẽ c ợc lẫn tình bạn v lợi nhuận về kinh tế cng một lc.

Bạn c thể nhận ợc th lao từ ối tc sau mỗi cuộc hẹn. Tiền th lao thờng ợc chi trả bằng hình thức chuyển khoản. Chng ti sẽ t vấn cho bạn chi tiết về việc chuyển tiền ngay khi bạn nộp n.


Tiền thởng Hẹn hò SM-Thống trị
(Nếu bạn l nhn tình)
A$//$1,200/ngy ầu (A$//$900/ngy tiếp theo)
A$//$2,500/3 ngy ầu (A$//$900/ngy tiếp theo)
A$//$4,200/tuần ầu (A$//$3,600/tuần tiếp theo)
A$//$11,000/thng ầu (A$//$10,000/thng tiếp theo)


Tiền cng Hẹn Hò Nữ Phục Tng
(Nếu bạn l nữ n lệ)

A$//$1,800/ngy ầu (A$//$1,300/ngy tiếp theo)

A$//$3,800/3 ngy ầu (A$//$1,300/ngy tiếp theo)

A$//$6,500/tuần ầu (A$//$5,500/tuần tiếp theo)

A$//$18,000/thng ầu (A$//$15,000/thng tiếp theo)

 

Tiền cng Hẹn Hò Nam Phục Tng
(Nếu bạn l nam n lệ)

A$//$900/ngy ầu (A$//$650/ngy tiếp theo)

A$//$1,900/3 ngy ầu (A$//$650/ngy tiếp theo)

A$//$3,250/tuần ầu (A$//$2,750/tuần tiếp theo)

A$//$9,000/thng ầu (A$//$7,500/thng tiếp theo)